eHumanista IVITRA Volume 18

eHumanista IVITRA Volume 18

 

Abstracts pdf i

 

A. Monográfico “Historia, relación e interdependencia cultural a lo largo del Mediterráneo árabe musulmán” / “History, relationship and cultural interdependence throughout the Arab-Muslim Mediterranean.” Series Arabic and Islamic Studies (SAIS), n. 15. Francisco Franco-Sánchez & Antonio Constán-Nava Coords.

Francisco Franco-Sánchez & Antonio Constán-Nava, Presentación
1
Seila de Castro García, De nodrizas y niños lactantes. Derechos y deberes recogidos en el Kitāb al-Nafaqāt del andalusí Ibn Rašīq (m. 1054)
5
Mourad Kacimi, Al-Ğunayd al-Baġdadī: Su contribución al desarrollo del pensamiento y la práctica sufíes
25
Claudia Patarnello, Aproximación al estudio medioambiental en perspectiva histórica: El caso de Siǧilmāsa
40
Francisco Vidal Castro, Máquinas de asedio, pólvora y cañones en al-Andalus nazarí. La artillería pirobalística en el emirato de los Banū Naṣr de Granada (629-897 H./1232-1492 e.C.)
50
Abdenour Padillo-Saoud, Aproximación historiográfica a la cronística mameluca: al-Andalus en la Zubdat al-fikra de Baybars al-Manṣūrī
94
Sergi Espinosa Polo, Els coneixements de Ramon Llull sobre l’islam a través del Llibre del gentil
113
Teresa Soto, A copy of Morisco manuscript S2 and an unpublished letter from Pascual de Gayangos in the George Ticknor Collection of the Boston Public Library
132
Hany El Erian El Bassal, Yaʻqūb Ṣannūʻ y el nacimiento del teatro árabe en Egipto
149

 

B. Volum regular

Júlia Butinyà, Dels primeríssims humanistes a Llull
166
Aniello Fratta, Ancora sul titolo del Corbaccio
188
Raül Sanchis Francés, La dansa eclesiàstica i el ball a l’espai sagrat de la València medieval
195
Joan Carles Gomis Corell, Ideari, propòsits i funcions dels goigs en la religiositat contrareformista valenciana. De pregària mariana universal a cant èpic nacional
219
Joan Ferrer & Francesc Feliu, Un assaig general del fabrisme: la traducció de Pickwick de Josep Carner
248
Joan Requesens i Piquer, Versets de salm entre els versos de Seamus Heaney. Del record a l'ètica
262
Lucie Rossowová, La forma verbal crec (que) com a recurs de l’atenuació i la intensificació pragmàtiques
276
Sandra Gisbert, Anàlisi del paper de l’ensenyament en la transmissió de l’estàndard català a Muro
289

 

C. Notes

Vicent Salvador, Lectio sobre ciència i retòrica pronunciada pel professor Vicent Salvador en la inauguració del curs 2020/2021 a la Universitat Jaume I de Castelló pdf 307

 

D. Ressenyes

Jordi M. Antolí Martínez, Ressenya a: Joan Miralles i Monserrat. Veus del passat. Amb la col·laboració de Mar Umbert. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, Càtedra UNESCO de Diversitat Lingüística i Cultural, 2020, 243 p. ISBN: 978-84-9965-535-2.
312
Antonio Constán-Nava Mostapha, Reseña a: Jarmouni Jarmouni, est., trad. esp. Ibn Jaldūn. Autobiografía y viajes a través de Occidente y Oriente. Granada: Editorial Universidad de Granada/Junta de Andalucía. Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico/Patronato de la Alhambra y Generalife, 2018. 263 pp. Colección “Estudios Árabes.” ISBN: 978-84-338-6263-1.
315
Vicent Josep Escartí, Ressenya a: Albert Rossich. Dos panegírics d'Andreu Rey d'Artieda (1604) i Vicent Garcia (1613) pronunciats a l'Estudi General de Lleida. Edició crítica. Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida, 2019, 279 pp., ISBN: 978-84-9144-158-8.
318
Francisco Franco-Sánchez, Reseña a: Desirée López Bernal. Ibn ‘Āṣim al-Garnāṭī. El libro de los huertos en flor (Ḥadā’iq al al-azāhir). Cuentos, refranes y anécdotas de la Granada nazarí. Granada: Editorial Universidad de Granada, 2019. 572 pp. + 6 ilustraciones. Colección “Estudios Árabes.” ISBN: 978-84-338-6528-1.
321
Jordi Oviedo Seguer, Ressenya a: Alexandre Bataller Català. Jaume de Cèssulis: Libre de les costumes dels hòmens e dels oficis dels nobles sobre lo joc dels escachsEstudi i edició. València: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana/Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2018, 303 p. ISBN: 978-84-9191-025-1.
325
Irene Reginato, Recensione di Anna Maria Compagna, Michela Letizia & Núria Puigdevall Bafaluy, eds. La poesia oggettiva nella letteratura catalana medievaleAntologia di testi con traduzioni a fronte. Roma: Aracne [Dialogoi medievalia/3], 2019. 339 pp.
328
Valentina Ripa, Ressenya a: Eduard López-Chavarri. Memorias de un viaje a Italia. Rafael Roca ed. València: Institució Alfons el Magnànim/Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació, 2019, 190 pp. ISBN: 978-84-7822-814-0.
331
José María Toro Piqueras, Reseña a: Fátima Roldán Castro & Alejandra Contreras Rey eds. Paisajes, espacios y objetos de devoción en el islam. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2017. 240 pp. Colección de Estudios Árabes e Islámicos Almonaster la Real, nº 16. ISBN: 978-84-472-1938-4.
334
Carmen Torres-Castillo, Reseña a: Flocel Sabaté, ed. Ciutats mediterrànies: l’espai i el territori. Mediterranean towns: Space and territory. Publicacions de la Presidència, Sèrie Major, 6. Barcelona: Union Académique Internationale/Institut d’Estudis Catalans/IEMed (Institut Europeu de la Mediterrània), 2020, 343 p. ISBN: 978-84-9965-505-5.
337

 

E. Modern Views

Juan Vicente Fuertes Zapata, Del barroc a la postmodernitat: Una anàlisi a Els cabells d’Absalom (1996), de Vicent J. Escartí
341