eHumanista IVITRA Volume 9

 

Volume 9, 2016

Abstracts
i

A. Monogràfic I. Etnopoètica catalana: panoràmica històrica, implicacions universals i perspectives contemporànies, Joan Borja ed.

Joan Borja i Sanz, Etnopoètica catalana: panoràmica històrica, implicacions universals i perspectives contemporànies 
1

Vicent Vidal, Panoràmica de la folklorística valenciana: autors, períodes, textos i contextos

5
Caterina Valriu Llinàs, La literatura oral a les Illes Balears: la tasca dels folkloristes 
31
Carme Oriol, Cap a una història de la literatura popular catalana: l’aportació de Catalunya
48
Martine Berthelot, De l’histoire à la légende : les miracles de Saint Vincent Ferrier en Bretagne
65
Noemí Tortosa Corbí, Impronte catalane nella cultura popolare siciliana: Il caso di Bernardo Cabrera e la regina Bianca di Navarra 
87
Joan Armangué i Herrero, Particularitat i universalitat etnopoètica. La narrativa popular kenyana: coincidències, vincles i concomitàncies
100

Emili Samper Prunera, De les històries extraordinàries als rumors: el tràfic de blanques com a exemple de folklore contemporani

116

B. Monogràfic II. Contemporary Catalan Classics – Contemporary Catalans and Classics, Veronica Orazi ed.

Veronica Orazi, Contemporary Catalan Classics/Contemporary Catalans and Classics
136
Isabel Turull Crexells, Alcover, Fabra i Coromines: Carles Riba i els lingüistes
138
Alessandro Scarsella, Eugenio d’Ors: ritratti e autoritratti italiani nei carteggi inediti (1946-1954) 
155
Gabriella Gavagnin, Indirizzi e sviluppi degli studi critici sulla figura e l’opera di Salvador Espriu nell’ultimo ventennio 
171
Martina Cabanas Collell, Cervantes por Joglars. La trilogía cervantina
191
Enric Bou, Comptar amb els dits: espai i moviment en el cinema de Pere Portabella
210
Veronica Orazi, La Fura dels Baus: transmedialidad y dramatización de textos narrativos en la escenificación de los clásicos (Dante, Sade, Kafka)
224

C. Monogràfic III. Contactos e influencias culturales y religiosas en la literatura árabe. Series Arabic and Islamic Studies (SAIS), n. 6. Francisco Franco-Sánchez & Antonio Constán-Nava eds.

 
Seila de Castro García, El Kitāb al-Nafaqāt de Ibn Rašīq (s. XI): una compilación sobre las pensiones en al-Andalus
237
 
Jorge Pascual Asensi, Origen árabe del cuento popular europeo de “Las doce palabras”
254
 
Abdelkrim Ben-Nas, Análisis y traducción de la Al-Risālat al-baġdādiyya de Al-Šuštarī
267
  Antonio Constán-Nava, Significación de los relatos de ‘ağā’ib dentro de la riḥla de Ibn al-Ṣabbāḥ pdf 282
  Juan Luis Roldán Romero, Al-Riḥla al-Andalusiyya de ‘Alī Sālim al-Wardānī al-Tūnisī (1861-1905). Estudio preliminar  pdf 290
  Lourdes Bonhome Pulido, Transmisión de textos míticos: la leyenda del diluvio universal en fuentes siriacas y árabes pdf 300
  Hany El Erian El Bassal, Dificultades en la traducción de al-Farāfīr de Yūsuf Idrīs pdf 308

Volum Regular

Vicent Baydal Sala, Pactistes des de quan? Les arrels del concepte de «pactisme» en la historiografia catalana i l’obra de Jaume Vicens 
314
Òscar O. Santos-Sopena, Ramón Llull: Umbrales del pensamiento humanista peninsular
341
Ángeles Romero Cambrón, La datación tardía de los facticios heredianos
355
José Ramón Areces, Bernat Metge, un hombre trinitario: la espiritualidad en Lo somni
368
Enric Querol Coll, Els elogis a Vives de Cosme Violaigua en una primerenca i desconeguda edició barcelonina dels Colloquia
388
Josep Enric Estrela, Constantí Llombart i els clàssics
397

Ressenyes

Julia Butiñá, Domínguez Reboiras, F. Ramon Llull. El mejor libro del mundo
413
Àngel Cano Mateu, Gassulla d’Ursino, C. Poesia festiva
418
Maribel Ripoll Perelló, Ensenyat, G. & G. Valero. Els paisatges de Ramon Llull
421
Elena Sánchez López, Vicente Llavata, S. Estudios de las locuciones en la obra literaria de Don Íñigo López de Mendoza (Marqués de Santillana). Hacia una fraseología histórica del español 
423