eHumanista IVITRA Volume 2

Volume 2, 2012

Aspectes de diacronia de la llengua catalana (en el context romànic). Ed. Josep Martines Peres

Josep Martines Peres, Introducció

pdf

i

Abstracts

pdf

iii

Articles

Brauli Montoya Abat, Els primers 80 anys de repressió lingüística institucionalitzada al Regne de València (1707-1787)

pdf

1

Joan-Rafael Ramos, Sinonímia i canvi lingüístic: romandre, restar i quedar

pdf

21

Jordi M. Antolí Martínez, Canvi semàntic i gramaticalització en el sorgiment de marcadors evidencials. Evolució semàntica de PARERE i derivats en el llatí tardà i en el català antic (s. III-XVI)

pdf

41

Andreu Sentí i Pons, Gramaticalització i subjectivització del verb modal haver (a/de) en català antic. Un estudi de corpus segons la gramàtica cognitiva

pdf

85

Carles Segura-Llopes, El passat perifràstic en català antic. Una revisió a partir d'estudi de corpus

pdf

118

Sandra Montserrat, Continuar + gerundi i seguir + gerundi: un estudi de corpus

pdf

148

M. Àngels Fuster i Elena Sánchez, La fraseologia vista des d'una doble perspectiva: sincrònica i diacrònica

pdf

185

Hans-Ingo Radatz, Per què els elements gal·loromànics fan "heavy" en català. Arran del clàssic debat sobre la subagrupació del català

pdf

202

Philip D. Rasico, La llengua catalana en documents feudals de Rancures i Querimònies (Segles XI-XII)

pdf

219

Josep Martines i Peres, La integració conceptual o blending i l'arc de Sant Martí. Vers una semàntica cognitiva diacrònica i cultural

pdf

240

Nova secció

Rafael Roca, La mitificació vuitcentista del passat medieval: la figura de Jaume I, rei d'Aragó

pdf

271